Tilmeldingsformular/ Registration form 
Indmeldelse til The International/ Registration for The International


Fornavn/First name
Efternavn/Surname
Adresse/Address
Postnr/ZIP code
By/City
Cpr nr./Social security number
Statsborgerskab/Citizenship
v
Land/Country
v
Mobil/Phone
E-mail
Notat/Note
Klasse
v
Nuvær.skole/Current school
Bopælskommune/Home Distict
v
Skoleår/Year
v
Pige-dreng/Sex
v


Fornavn/First name
Efternavn/Surname
Adresse/Address
Postnr/ZIP code
By/City
Cpr nr./Social security
Statsborgerskab/Citizenship
v
Land/Country
v
Mobil/Phone
E-mail
Arbejde tlf./Work ph.
Notat/Note

Fornavn/First name
Efternavn/Surname
Adresse/Address
Postnr/ZIP code
By/City
Cpr nr./Social security
Statsborgerskab/Citizenship
v
Land/Country
v
Mobil/Phone
E-mail
Arbejde tlf./Work ph.
Notat/Note
Send confirmation to (e-mail)Send kvittering til (email adresse)

Indsend/Submit
Forrige/Previous Næste/Next