Tilmelding til Musikkursus 2021
Logo

Alle felter skal udfyldes incl. det fulde cpr.nr., som er et krav fra ministeriet.
Fornavne
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Cpr nr. (er et lovkrav)
Telefonnummer
e-mail
Vælg formiddagsfag
v
Vælg eftermiddagsfag
v
Instrument formiddag
v
Instrument eftermiddag
v
Indkvartering
v
Studierabat for 18-30 årige
v
Specialkost
Medbringer instrumenter
Særlige bemærkninger
Info om fremtidige kurser
v
Har du været her før?
v
Samtykke til foto
v
Bopælskommune
v
Land
v


Skal kun udfyldes, hvis du har et barn med
Fornavne
Efternavn
Fødselsdato og år
Vælg formiddagsfag
v
instrument formiddag
v
Vælg eftermiddagsfag
v
instrument eftermiddag
v
Bemærkninger
skal kun udfyldes, hvis du har 2 børn med
Fornavne
Efternavn
Fødselsdato og år
Vælg formiddagsfag
v
Vælg eftermiddagsfag
v
instrument formiddag
v
instrument eftermiddag
v
Bemærkninger
skal kun udfyldes, hvis du har 3 børn med
Fornavne
Efternavn
Fødselsdato og år
Vælg formiddagsfag
v
Vælg eftermiddagsfag
v
instrument formiddag
v
instrument eftermiddag
v
Bemærkninger
Samtykke - optagelse på Uldum Højskole

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med den sædvanlige administration af opholdet på Uldum Højskole samt ophold og undervisning på Uldum Højskole, foretager elektronisk behandling, herunder pligtmæssig videregivelse, at de personoplysninger som er nødvendige i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om almindelige personoplysninger og eventuelt artikel 9 om særlige personoplysninger.

Med din tilmelding til et højskoleophold på Uldum Højskole, giver du dit samtykke til, i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 pkt. a, samt artikel 9. stk. 2 pkt. a, at vi kan behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde Uldum Højskoles forpligtelser i forhold til dit ophold og din undervisning.

Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder vil kun ske, hvis Uldum Højskole er forpligtet hertil i henhold til særligt lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser, Uldum Højskole har i forhold til dit ophold og din?undervisning.

Videregivelse af dine personoplysninger udover hvad der er beskrevet ovenfor og godkendt af dig, vil kræve et nyt konkret samtykke.

Personoplysninger slettes efter de almindelige forældelsesregler der gælder i Danmark.Se i øvrigt Uldum Højskoles slettepolitik på www.uldum-hojskole.dk/slettepolitik

Hvis vi af en eller anden grund må opbevare personoplysninger udover forældelsesfristen, vil vi informere dig om det.

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende os en e-post til uldum@uldum-hojskole.dk med besked om, at du trækker dit samtykke tilbage.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage må du regne med at det kan betyde, at dit ophold på Uldum Højskole evt. må bringes til ophør da Uldum Højskole muligvis ikke vil kunne leve op til vores forpligtelser som højskole.

Se i øvrigt Uldum Højskoles privatlivspolitik på www.uldum-hojskole.dk/privatlivspolitik

Foto:
Vi gør opmærksom på, at medarbejdere på Uldum Højskole i løbet af dit kursus, tager billeder af livet på højskolen, herunder billeder af kursisterne. Det er billeder, som vi lægger på Facebook, Instagram og andre sociale medier. Derudover vil nogle enkle billeder blive brugt i vores markedsføringsmateriale.

Vi er altid grundige i vores udvælgelse af de billeder, som vi bruger – og vil aldrig offentliggøre billeder, som på nogen måde kan være kompromitterende.

Vi vil gerne have dit samtykke til, at vi må bruge billeder af dig til ovenstående.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke – også efter at du har forladt skolen - og Uldum Højskole forpligter sig derefter til at slette de billeder, som de har af dig. Billeder på de sociale medier slettes som udgangspunkt ikke. Om den registreredes rettigheder og ret til at trække samtykke tilbage og ret til sletning se Uldum Højskoles retningslinjer for håndtering af dette på www.uldum-hojskole.dk/slettepolitik
Send kvittering til (email adresse)

Indsend tilmelding
Forrige Næste