Tilmeldingsformular Ulbølle
Er eleven i pleje, er det plejeforældrene der skal tastes som mor/far.


Skoleår
v
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Bopælskommune
v
Cpr nr.
Mobil
Email
Nuv. klassetrin
Evt. diagnose
Besøgt skolen d.
Bor i plejefamilie? (ja/nej)
Hvor har du hørt om skolen?
v
Nuværende skole
Nationalitet
v
Land
v


Er eleven i pleje, er det plejeforældrene der skal tastes som mor/far.
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Cpr nr.
Fastnet
Mobil
Email
Arbejde tlf.
Land
v
Er eleven i pleje, er det plejeforældrene der skal tastes som mor/far.
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Cpr nr.
Fastnet
Mobil
Email
Arbejde tlf.
Land
v
Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en kvittering for modtagelsen.
Når indmeldelsesgebyret er betalt, er du skrevet op til det ønskede skoleår. Nogle uger inden du skal i praktik, sender vi en praktikinvitation til dig.
Send kvittering til (email adresse)

Indsend tilmelding
Forrige Næste