Ansøgning om optagelse på Skovbo Efterskole 23/24

Optagelsesprocedure:

Skolen sender en bekræftigelse når ansøgningen er modtaget.
I efteråret før du skal starte, tager skolen kontakt til eleven og aftaler en tid til samtale.
Samtalen gennemføres, og efter samtalen reagerer eleven tilbage, hvis eleven fortsat ønsker at gå på Skovbo Efterskole.
Herefter skal der indbetales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500.

Dette gebyr refunderes ikke ved senere afmelding.

Når skolen har modtaget gebyret, kan du betragte dig som optaget på skolens elevliste.
Vi sender en bekræftiglese på at gebyret er modtaget, og at eleven er optaget.

Det er ikke muligt at klikke på fanebladene, I skal klikke på næste nede i bunden 

I bemærkningsfeltet vil vi gerne have oplysninger om fx:
sygdom eller modtager/har behov for ekstra støtte i forbindelse med undervisning eller andet.
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Cpr nr.
Elevens mobil
Elevens email
Evt. sygdomme/andet
Klassetrin
v
Afsluttet klassetrin
Tidligere skole
Bopælskommune
v


Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Cpr nr.
Fastnet
Mobil
Email
Arbejde tlf.

Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Cpr nr.
Fastnet
Mobil
Email
Arbejde tlf.

Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Telefonnr.
Email

Klik her for at se skolens vilkår for tilmelding.


Send kvittering til (email adresse)

Indsend ansøgning
Forrige Næste