Tilmeldingsformular/ Registration form 

Indmeldelse til The International / Registration at The International

Hjemmesiden er krypteret ved afsendelse af tilmelding.
Det vil sige, at personnumre og andre personlige oplysninger sendes på en sikker linje.
The website is encrypted when sending registration. This means that social security numbers and other personal information are sent on a secure line.

Vi gør opmærksom på, at der IKKE må noteres ens mailadresser på tilmeldingen. Har I kun én mailadresse, undlades det at skrive mail ved fx. far.
Please note that the email addresses must NOT be the same when signing up. If you ONLY have one email address, just not write an email to e.g. dad.


Fornavn/First name
Efternavn/Surname
Adresse/Address
Postnr/ZIP code
By/City
Cpr nr./ Birthday (ddmmyy)
Statsborgerskab/Citizenship
v
Land/Country
v
Mobil/Phone no.
E-mail
Notat/Note
Linje/Interest
v
Klasse/Grade
v
Nuvær.skole/Current school
Bopælskommune/Home Distict
v
Skoleår/School year
v
Pige-dreng/Sex
v
Jeg har hørt om/I have heard
v


Fornavn/First name
Efternavn/Surname
Adresse/Address
Postnr/ZIP code
By/City
Cpr nr./Social security
Statsborgerskab/Citizenship
v
Land/Country
v
Mobil/Phone no.
E-mail
Arbejde tlf./Work ph.
Notat/Note
Forældremyndighed/Custody
v

Fornavn/First name
Efternavn/Surname
Adresse/Address
Postnr/ZIP code
By/City
Cpr nr./Social security
Statsborgerskab/Citizenship
v
Land/Country
v
Mobil/Phone no.
E-mail
Arbejde tlf./Work ph.
Notat/Note
Forældremyndighed/Custody
v
Send confirmation to (e-mail)
Kursusafgift: DKK 800

Be aware of any fees will be added to the price

Click here to read terms and conditions

Terms and conditions

Send kvittering til (email adresse)

Indsend/Submit
Forrige/Previous Næste/Next