Tilmelding til Bøvling Friskole


Indmeldelsesblanketten og samtykkeerklæringerne for Bøvling Friskole omhandler almindelige personoplysninger som er nødvendige oplysninger for at drive institution og skole.

Bøvling Børnehus og Bøvling Fri- og Idrætsefterskole har brug for at indhente CPR-numre for at opfylde institutionens forpligtelser overfor det offentlige system. Det er også relevant at indsamle almindelige personoplysninger om både barn og forældre for at sikre sig nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der er barnets forældremyndighedsindehavere og for bl.a. at kunne informere om skolens-/institutionens og barnets forhold.

Cpr nr.
Barnets fornavn
Barnets efternavn
Bopælsadresse
Postnr
By
Bopælskommune
v
Forældremyndighed
v
Klasse
v
Startdato
SFO
v
Evt. tidl. skole
Sygdom/medicin
Kosthensyn
Allegener
Notat


Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Cpr nr.
Mobil
Arbejde tlf.
Email
Kontaktperson
v

Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Cpr nr.
Mobil
Arbejde tlf.
Email
Kontaktperson
v
Såfremt barnet har en anden voksen i sin hverdag, bedes I venligst udfylde denne fane.

Har barnet en kontaktperson ved kommunen bedes I venligst udfylde navn og telefonnummer på vedkommende og angive i personens relation til barnet i notatfeltet.

Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Cpr nr.
Mobil
Email
Arbejde tlf.
Notat
Øvrig kontaktperson
Samtykkeerklæring

Vi har brug for jeres samtykke/accept i forbindelse med indmeldelse.

I bedes venligst vælge "Ja" eller "Nej" til nedenstående udsagn. I teksten nedenfor, kan I læse forklaringen på de forskellige samtykker.


Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier

I forbindelse med synliggørelse af bl.a. Bøvling Børnehus og Bøvling Fri- og Idrætsefterskole tilbud og hverdag offentliggør Bøvling Børnehus og Bøvling Fri- og Idrætsefterskole billeder i forskellige sammenhænge, herunder hjemmeside, sociale medier samt i markedsførings- eller andet kommercielt øjemed.
Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.
For at kunne offentliggøre billeder, hvor jeres barn tydeligt kan blive identificeret, skal Bøvling Børnehus og Bøvling Fri- og Idrætsefterskole have et samtykke hertil.
Bemærk at billederne også bruges efter barnet er stoppet.


Samtykke til deling af kontaktoplysninger.

Bøvling Børnehus og Bøvling Fri- og Idrætsefterskole ønsker samtykke til at kunne dele kontaktoplysninger, for at forældrene kan tage kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lignende. Dertil er det nødvendigt at personale kunne se relations- og kontaktoplysninger på børn og forældre til brug i dagligdagen.


Samtykke til at indhente person-/helbredsoplysninger.

Bøvling Børnehus og Bøvling Fri- og Idrætsefterskole kan få brug for at indhente en særlig kategori af personoplysninger, følsomme oplysninger og fortrolige oplysninger.


Samtykke til kørselstilladelse

Bøvling Børnehus og Bøvling Fri- og Idrætsefterskole ønsker tilladelse til, at eleven i særlige tilfælde må transporteres i lejede busser, minibussen, private biler af personale eller forældre i forbindelse udflugter og lignende arrangeret af Bøvling Børnehus og Bøvling Fri- og Idrætsefterskole.


Vi gør opmærksom på, at enkelte eller alle ovenstående samtykker til enhver tid, kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til administrationen herom.

Kontaktoplysninger
v
Offentliggørelse- billed/video
v
Transport
v
Personoplysninger
v
Udtalelser fra tredje part
v
Helbredsoplysninger
v
Kano
v
Trampolin
v
Forlade skolen
v
Indenfor den nærmeste fremtid vil forældremyndighedsindhaverne modtage en mail, hvor oplysningerne, som er angivet i denne tilmelding skal bekræftes med jeres digitale signaturer.Skriv venligst e-mail for kvittering.

Indsend tilmelding
Forrige Næste