Akademilinje: 5 måneder, efterår 2025 (19 uger)



Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Bopælskommune
v
Nationalitet
v
Cpr nr.
Mobil
Email
Kompetencegivende uddannelse
v
Hvis ja, hvilken

(forælder, kæreste eller anden nær pårørende)
Relation
v
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Mobil
Email





Klik her for at se skolen vilkår


Send kvittering til (email adresse)

Indsend tilmelding




Forrige Næste