Tilmelding til TAG OG SKRIV 21.-27. juli 2024
Logo

Tilmeldingen er personlig og gælder kun for én person. Hvis I er to eller flere voksne (over 17½ år), som ønsker at deltage på samme kursus, bedes I udfylde en tilmeldingsformular hver. Ønsker I at dele et dobbeltværelse, udfyldes "Ønsker at dele værelse med", med navnet på den I ønsker at dele værelse med.
Ønsket indkvartering
v
Fornavn(e)
Efternavn
Adresse
Postnr
By
Land
v
Cpr nr. (10 cifre - lovkrav)
Mobil
Fastnet (evt.)
E-mail
Ønsker at dele værelse med
Værksted 1. prioritet
v
Værksted 2. prioritet
v
Andre oplysninger
Samtykke
v

SAMTYKKE - optagelse på Testrup Højskole

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med den sædvanlige administration af opholdet på Testrup Højskole samt ophold og undervisning på Testrup Højskole, foretager elektronisk behandling, herunder pligtmæssig videregivelse, at de personoplysninger som er nødvendige i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om almindelige personoplysninger og eventuelt artikel 9 om særlige personoplysninger.

Ved tilmelding giver du dit samtykke, i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 pkt. a, samt artikel 9. stk. 2 pkt. a til, at vi kan behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde Testrup Højskoles forpligtelser i forhold til dit ophold og din undervisning.

Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder vil kun ske hvis Testrup Højskole er forpligtet hertil i henhold til særligt lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser Testrup Højskole har i forhold til dit ophold og din undervisning.

Videregivelse af dine personoplysninger udover hvad der er beskrevet ovenfor og godkendt af dig vil kræve et nyt konkret samtykke.

Vi vil løbende slette personoplysninger som ikke er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forhold til dit ophold og din undervisning.

Ellers sletter vi personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler der gælder i Danmark.

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende os en e-mail til testrup@testrup.dk med besked om, at du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage må du regne med at det kan betyde, at dit ophold på Testrup Højskole evt. må bringes til ophør da Testrup Højskole muligvis ikke vil kunne leve op til vores forpligtelser som højskole.

Se i øvrigt Testrup Højskoles privatlivspolitik på http://testrup.dk/praktisk-info/978-2/
Send kvittering til (email adresse)

Indsend tilmelding
Forrige Næste