Tilmeldingsformular efterskolen 23/24Besøg/indskrivningsmøde (dato)
Fornavn
Efternavn
Adresse
Lokalby
Postnr
By
Bopælskommune
v
Cpr nr.
Mobil
Email
Klasse
v
Linje
v
Bemærkninger


Fornavn
Efternavn
Adresse
Lokalby
Postnr
By
Cpr nr.
Mobil
Email
Arbejde tlf.

Fornavn
Efternavn
Adresse
Lokalby
Postnr
By
Cpr nr.
Mobil
Email
Arbejde tlf.

Fornavn
Efternavn
Adresse
Lokalby
Postnr
By
Cpr nr.
Mobil
Email
Arbejde tlf.
Tilknytning til eleven
Ved indsendelse af blanketten er jeg indforstået med, at såfremt mit barn måtte ønske at afbryde skoleopholdet inden dets afslutning, kan det ske med 4 ugers varsel. Hvis eleven afbryder kurset uden 4 ugers varsel, skal skolepengene betales 4 uger frem uden tilskud fra stat. Undertegnede, der er værge for ovennævnte elev, godkender ved indsendelse af ansøgningen om optagelse, samt accepterer efterskolens rammer. Jeg påtager os som selvskyldnerkautionister at hæfte for betaling af skolepenge.

Det er vigtigt, at der er tegnet familieforsikring ved skolestarten.
E-mail

Indsend tilmelding
Forrige Næste