Tilmeldingsformular/ Registration form 
Indmeldelse til The International/ Registration for The International Hjemmesiden er krypteret ved afsendelse af tilmelding. Det vil sige, at personnumre og andre personlige oplysninger sendes på en sikker linje. Vi gør opmærksom på, at mor og fars mailadresse IKKE må være den samme ved tilmeldingen. Hvis I som forældre KUN har én mailadresse undlades det bare at skrive en mail på ved fx. far.


Fornavn/First name
Efternavn/Surname
Adresse/Address
Postnr/ZIP code
By/City
Cpr nr./ Birthday (ddmmyy)
Statsborgerskab/Citizenship
v
Land/Country
v
Mobil/Phone
E-mail
Notat/Note
Linje
v
Klasse
v
Nuvær.skole/Current school
Bopælskommune/Home Distict
v
Skoleår/Year
v
Pige-dreng/Sex
v
Jeg har hørt om/I have heard
v


Fornavn/First name
Efternavn/Surname
Adresse/Address
Postnr/ZIP code
By/City
Cpr nr./Social security
Statsborgerskab/Citizenship
v
Land/Country
v
Mobil/Phone
E-mail
Arbejde tlf./Work ph.
Notat/Note
Forældremyndighed
v

Fornavn/First name
Efternavn/Surname
Adresse/Address
Postnr/ZIP code
By/City
Cpr nr./Social security
Statsborgerskab/Citizenship
v
Land/Country
v
Mobil/Phone
E-mail
Arbejde tlf./Work ph.
Notat/Note
Forældremyndighed
v
Send confirmation to (e-mail)
Kursusafgift: DKK 800

Card fee is added to the price

Click here to read terms and conditions

Handelsbetingelser

Send kvittering til (email adresse)

Indsend/Submit
Forrige/Previous Næste/Next